Waar kan een deurwaarder beslag op leggen?

gerechtelijke machtNadat een gerechtelijke procedure volledig doorlopen is en de rechter in het voordeel van de schuldeiser heeft geoordeeld dan mag een gerechtelijk deurwaarder beslag leggen om de openstaande rekening te vorderen. Maar waar kan een deurwaarder nu eigenlijk beslag op leggen?

In eerste instantie zal een deurwaarder altijd proberen om het bedrag te vorderen door beslag te laten leggen op het inkomen van de debiteur. Als hiermee niet lukt om het bedrag gevorderd te krijgen dan mag uiteindelijk ook beslag op de inboedel en andere eigendommen van de debiteur gelegd worden.

Beslag op inkomen

Wanneer een gerechtelijk deurwaarder beslag wil laten leggen op het inkomen van een debiteur dan moet hierbij rekening gehouden worden met het beslagverbod en de beslagvrije voet. Het beslagverbod houdt in dat er op bepaalde vormen van inkomen zoals een studiefinanciering en verschillende uitkeringen geen beslag gelegd mag worden.

De beslagvrije voet zorgt ervoor dat een debiteur altijd een minimum inkomen moet blijven overhouden om van te kunnen leven. Ook op dit deel van het inkomen kan geen beslag gelegd worden. Voordat iemand met een deurwaarder te maken krijgt, is er vaak al een heel traject doorlopen. Zo is er bijvoorbeeld een incassobureau ingeschakeld om het bedrag te voldoen. Als dit allemaal geen succes heeft gehad komt de deurwaarder pas in zicht na de gerechtelijke fase.

Beslag inboedel

Hoewel een debiteur er goed aan doet om met een deurwaarder een betalingsregeling overeen te komen om het openstaande bedrag via het inkomen te verrekenen kan het in sommige gevallen voorkomen dat een gerechtelijk deurwaarder besluit om beslag te laten leggen op de inboedel van de debiteur. Alleen een gerechtelijk deurwaarder mag dit beslag laten uitvoeren. Hierbij mag beslag op de gehele inboedel en andere eigendommen gelegd worden tot de schuld verrekend is.